MSC Cruises och Chantiers de l’Atlantique har nyligen ytterligare utvidgat sitt långsiktiga samarbete genom en rad strategiska tillkännagivanden. Vid ceremonin i Paris den 20 januari närvarade Édouard Philippe, Frankrikes premiärminister, Gianluigi Aponte, MSC-koncernens grundare och styrelseordförande, Pierfrancesco Vago, MSC Cruises styrelseordförande, och Laurent Castaing, Chantiers de l’Atlantiques administrativa chef.

Först tillkännagav man att avtal ingåtts för konstruktion av MSC Cruises tredje och fjärde naturgasdrivna MSC World Class-fartyg, som ska levereras 2025 respektive 2027. Med 205 000 i bruttoton per fartyg blir dom de första naturgasdrivna kryssningsfartyg som har byggts i Frankrike. Jämfört med normalt marint bränsle minskar naturgas svavelutsläppen och stoftbildningen med 99 %, NOx-utsläppen med 85 % och koldioxidutsläppen med 20 %. Dessa kontrakt innebär en kapitalinvestering från MSC Cruises sida på över två miljarder euro.

Investering över 6,5 miljarder euro

Vidare utvidgade MSC Cruises och Chantiers de l’Atlantique också sitt samarbete under det kommande årtiondet med ytterligare två projekt:

  • Bolagen undertecknade ett samförståndsavtal för utveckling av ännu en ny prototypklass av naturgasdrivna kryssningsfartyg för MSC Cruises flotta. För detta projekt ska MSC Cruises, varvet och andra samarbetspartner fokusera på att utveckla ny miljöteknik i linje med IMO:s vision för 2030 och 2050. De fyra fartygen i denna nya klass innebär en kapitalinvestering på över fyra miljarder euro.
  • Ett andra samförståndsavtal avser ett samarbete mellan MSC Cruises och Chantiers de l’Atlantique i syfte att utveckla ytterligare ett innovativt koncept för en klass av prototypfartyg som tänjer på gränserna för vad vindkraft och annan avancerad miljöteknik kan bidra med till rederier som transporterar passagerare.
Pierfrancesco Vago.

Dessa totalt tre avtal innebär en investering på över 6,5 miljarder euro.

Pierfrancesco Vago, styrelseordförande, MSC Cruises, sa vid tillfället:

”De tre avtal som ingicks i dag utvidgar vår investeringsplan fram till 2030. De bygger på ett enastående samarbete med Chantiers de l’Atlantique som redan har resulterat i 15 mycket innovativa kryssningsfartyg under de senaste två årtiondena, och som kommer att ge upphov till många fler fartyg i Saint-Nazaires varv under de kommande tio åren. De bekräftar också att miljömässig hållbarhet är viktig för industrin, och hjälper i det här fallet också den franska nationella industrin att ytterligare befästa sin ställning som världsledande inom utvecklingen av nästa generations teknik och andra lösningar.”

Specifikationer för MSC Cruises MSC World Class-fartyg:

  • Bruttotonnage: 205 700
  • Maximalt antal passagerare: 6 761
  • Besättningsmedlemmar: 2 139
  • Antal hytter: 2 632
  • Längd / Bredd / Höjd: 333,3 m / 47 m / 68 m

Om MSC Cruises

MSC Cruises har sitt huvudkontor i Genève, Schweiz, och är MSC-koncernens kryssningsdivision. MSC-koncernen är ett privatägt ledande sjöfarts- och logistikkonglomerat som är baserat i Schweiz och ägs av familjen Aponte.

För 11,6 miljarder euro, ska MSC Cruises nuvarande flotta utökas från 17 till 25 fartyg fram till 2027. Dessutom investerar bolaget ytterligare två miljarder euro i ett nytt lyxkryssningsmärke bestående av fyra motoryachter, en per år mellan 2023 och 2026.

MSC Cruises flotta är en av de mest avancerade flottorna i industrin när det gäller miljöteknik. Bolaget tar stor hänsyn till miljön och strävar efter att minimera och kontinuerligt minska sin flottas miljöpåverkan, både till havs och i hamn, samt investera i en påskyndad utveckling av nästa generations marin- och miljöteknik. Med det långsiktiga målet att uppnå nollutsläpp blev MSC Cruises 2020 det första större globala kryssningsrederi som kompenserar 100 procent av de koldioxidutsläpp från fartygen som inte kan minskas genom dagens miljöteknik.

Heidi RovenMSC CruisesMSC World ClassNyheterchantiers de l'atlantique,lng,miljöteknik,msc cruises,msc world class,naturgasMSC Cruises och Chantiers de l’Atlantique har nyligen ytterligare utvidgat sitt långsiktiga samarbete genom en rad strategiska tillkännagivanden. Vid ceremonin i Paris den 20 januari närvarade Édouard Philippe, Frankrikes premiärminister, Gianluigi Aponte, MSC-koncernens grundare och styrelseordförande, Pierfrancesco Vago, MSC Cruises styrelseordförande, och Laurent Castaing, Chantiers de l’Atlantiques administrativa chef. Först tillkännagav man att avtal...Kryssningar - nyheter, bra tips och råd