Tidigare har ensamresenärer som inte haft någon att dela sin hytt med, i många fall fått betala både för sig själv och det "saknade sällskapet", alltså dubbelt pris. Rabatter har förekommit men de har varit få. Detta är nu på väg att ändras. Allt fler rederier börjar ta hänsyn till…
Läs mer »